ลงทุนพื้นที่จอดรถ

บริษัทมีความยินดีที่จะร่วมลงทุนทำที่จอดรถ และบริหารกับลูกค้า โดยมีอยู่ 2รูปแบบดังนี้ค่ะ

รูปแบบที่1
ลูกค้ามีความสนใจที่จะให้ทางเราเช่าพื้นที่ โดยมีที่ดินว่างเปล่า (เช่าระยะยาว) และให้ทางเราดำเนินการทั้งหมด
รายละเอียดเบื้องต้นของผู้ให้เราเช่าพื้นที่
1). มีที่ดินให้เช่า (พื้นที่ขั้นต่ำ 600 ตารางวา หรือขั้นต่ำ 1.5 ไร่ขึ้นไป)
2). ให้เซ้ง หรือเช่าอย่างน้อย 12ปี ขึ้นไป
สนใจ ส่งรายละเอียด 1). ชื่อ เบอร์โทรติดต่อกลับ 2). รูปภาพพื้นที่ สถานที่ และแปลนพื้นที่ มาที่อีเมล; sales@viriyaphaisal.com หรือติดต่อ 081-5536462 / ขอบคุณค่ะ

รูปแบบที่2
ลูกค้ามีสถานที่จอดรถ เช่น อาคารจอดรถ ลานจอดรถ แต่ยังไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการจอดรถ โดยทางเราจะลงทุนระบบ อุปกรณ์บริหารการจอดรถ และแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันกับเจ้าของสถานที่ (Profit Sharing) 
1). ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการจอดรถ
2). ติดป้ายจราจรภายในสถานที่จอดรถ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การจอดรถมีประสิทธิภาพ
3). จัดทีมงาน บุคลากร บริการจัดการที่จอดรถ
4). ดำเนินการควบคุม ดูแล บริหารสถานที่จอดรถ รักษาความสะอาด ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการที่มีมาตรฐานต่อไป
ทั้งนี้ผลการตอบแทนการร่วมลงทุนนี้โดยคิดเป็นการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน ( Profit Sharing )
สนใจ ส่งรายละเอียด 1). ชื่อ เบอร์โทรติดต่อกลับ 2). รูปภาพพื้นที่ สถานที่ และแปลนพื้นที่ มาที่อีเมล; sales@viriyaphaisal.com หรือติดต่อ 081-5536462 / ขอบคุณค่ะ

ทำที่จอดรถ ทำที่จอดรถ
ทำที่จอดรถ ทำที่จอดรถ
ทำที่จอดรถ ทำที่จอดรถ
ทำที่จอดรถ ทำที่จอดรถ
ทำที่จอดรถ ทำที่จอดรถ
ทำที่จอดรถ ทำที่จอดรถ
  

ทำที่จอดรถ
Visitors: 481,604