โรงรถ หลังคาจอดรถสำเร็จรูป มีแบบให้ลูกค้าเลือกถึง 12แบบ


  • หลังคาคลุมรถลึก 5.30m. สูงหน้า3.0m. สูงหลัง2.50m.

  • หลังคาคลุมรถลึก 5.60m. สูงหน้า3.20m. สูงหลัง2.70m. (แผ่นเสาเรียบ ไม่ได้เจาะรู)

  • หลังคาคลุมรถลึก 5.60m. สูงหน้า3.20m. สูงหลัง2.70m. (แผ่นเสาเรียบ เจาะรูกลม)
Visitors: 133,024