Join Us

บริษัท วิริยะไพศาล จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ในตำแหน่งดังนี้

 

  • พนักงานถอดแบบ และประมาณราคา (Estimator) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

1. อายุ 20 - 40 ปี

2. วุฒิการศึกษา ม 3 ขึ้นไป

3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน อาทิ Microsoft Office, Auto-CAD (จะได้รับพิจารณาพิเศษ)

4. มีความรับผิดชอบ, มีวินัย, ขยัน และซื่อสัตย์

5. มีประสบการณ์งานถอดแบบและประมาณราคา (จะได้รับพิจารณาพิเศษ)

 

  • พนักงานขาย (Sales Representative) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

1. อายุ 20 - 40 ปี

2. วุฒิการศึกษา ม 3 ขึ้นไป

3. มีรถยนต์ส่วนตัว

4. สามารถทำเอกสารที่เกี่ยวกับการขายได้

5. มีทักษะการเจรจาต่อรอง, มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักการขาย (หากมีประสบการณ์การขาย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

6. มีความรับผิดชอบ, มีวินัย, ขยัน และซื่อสัตย์


  • พนักงานขับรถ 6 ล้อ และขับรถทั่วไป  (Driver) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

1. อายุ 20 - 40 ปี

2. วุฒิการศึกษา ม 3 ขึ้นไป

3. มีความรับผิดชอบ, มีวินัย, ขยัน และซื่อสัตย์


วิธีการรับสมัครงาน

ติดต่อ คุณสุรศักดิ์ 081-553-6462  หรือส่ง resume มาทางอีเมล์ HR@ViriyaPhaisal.com

Visitors: 191,739